Ieceļošana & uzturēšanās Latvijā

2009.gada 13.jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.810/2009, pēc kuras izveidots Kopienas Vīzu kodekss (Vīzu kodekss) – visām Šengenas līguma dalībvalstīm saistošs tiesību akts, kas paredz kopīgas procedūras un nosacījumus Šengenas vīzu izsniegšanai. Šengenas līguma dalībvalstis, tostarp arī Latvija, Vīzu kodeksu ir sākušas ievērot no 2010.gada 5.aprīļa.

Vīzu kodekss tagad ir kļuvis par galveno normatīvu, kas regulē īstermiņa vīzu izsniegšanas kārtību, tādējādi visās Šengenas līguma dalībvalstīs ieviešot harmonizētas vīzu procedūras. Īpaši jāuzsver, ka Vīzu kodekss vienkāršo vīzu kategoriju sistēmu, atceļot B kategorijas jeb tranzītvīzas, tas sekmē daudzkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu, kā arī vienkāršo un harmonizē iesniedzamo dokumentu klāstu Šengenas vīzu saņemšanai, lai ārvalstniekiem būtu vieglāk apmeklēt Šengenas teritoriju, to vidū arī Latviju.

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs Šengenas vīzas, kas ir derīgas visu Šengenas valstu teritorijā, izsniedz no 2007.gada 21. decembra.

Galvenā Šengenas vīzas priekšrocība ir tāda, ka ārzemniekam, kas vēlas apmeklēt vairākas Šengenas līguma dalībvalstis, nav atsevišķi jāpieprasa vīza katrā Šengenas valsts pārstāvniecībā.

Fakts, ka ārzemniekam ir izsniegta Šengenas vīza, pats par sevi nenozīmē automātiskas tiesības ieceļot. Dažos gadījumos ārzemniekam uz robežas var pieprasīt uzrādīt vīzas saņemšanai nepieciešamos pamatojuma dokumentus.

Plašāka informācija par ieceļošanu Latvijā un vīzām:

LR ārlietu ministrijā

Pilsonīnas un migrācijas lietu pārvaldē

Uzturēšanās atļaujas

Kas ir uzturēšanās atļaujas?

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja nepieciešama?

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu uzturēšanās atļauju?

  1. Ja jūs esat kādas no sarakstā minēto valstu pilsoņiem, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti.
  2. Pārējo valstu pilsoņiem jāiesniedz šādi dokumenti.
  3. Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Kanādas jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu.Lasīt vairāk.
  4. Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Jaunzēlandes jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu. Lasīt vairāk

Plašāka informācija par uzturēšanās atļaujām šeit.

Termiņuzturēšanās investoriem

Grozījumi Imigrācijas likumā paredz (23. panta 28.-30 punkts) , ka uzturēšanās atļaujas uz pieciem gadiem tiek piešķirtas tiem ārzemniekiem, kas būs ieguldījuši Latvijā reģistrētu komercsabiedrību pamatkapitālā vismaz 25 000 latu vai iegādājušies nekustamos īpašumus par vismaz 100 000 latu Rīgā vai Rīgas reģionā, vai par vismaz 50 000 latu citur Latvijā. Minētajiem investoriem būs tiesības saņemt uzturēšanās atļaujas uz pieciem gadiem.

Plašāka informācija:
www.likumi.lv

Materiāls sagatavots sadarbībā ar RD PAD un www.investinriga.com

Meklēt naktsmītni

Galerijas

  • Meklēt pasākumu